Mavrovo Thrones

<

MAVROVO THRONES është gara më epike, me të cilën duam që ti gjejmë personat më të shpejtë në malin e Mavrovës dhe ti shpallim si mbreti dhe mbretëresha e Resort Mavrovo. ​

AGJENDA E GARËS​
Data: 19 Shkurt, 2022​
08:00 - 14:00 - Regjistrimi / Marja e numrave garues
15:00 - Pjesemaresit mblidhen tek stani Galicki
16:30 - Fillon Gara
17:30 - Ceremonia e shpalljes se Mbretit dhe Mbretereshes ne Ski Shkolla Bar

REGJISTRIMI​

•    Regjistrimin mundeni ta bëni në skipass.skimavrovo.com​

•    Participimi në këtë garë kushton 500 denarë (pas regjistrimit do të merrni link për on-line pagesë);​

•    Participimin mund ta paguani online në këtë link skipass.skimavrovo.com​


Këtë vit për mbretin dhe mbretëreshën e Resort Mavrovo çmimet janë: ​

- 500 EUR ​
- Skipass sezonal për vitin 2022/23 
- Red Bull Ski Syze

SHTEGU I GARËS:​

Starti i garës është nga ski shtegu “Galiçki”, pika parë e kontrollit është në stanin e Trifkosë, pika dytë e kontrollit është tek 'Stani i vjeter', dhe përfundimi është në fund të pistës “Korja” tek teleferiku me njëulëse.

 

E RËNDËSISHME:  Kur pjesëmarësit kalojnë tek pikat kontrolluese është e rëndësishme që kontrolluesve tua tregojnë numrin rendor të tyre i shënuar në vetë bluzën që mbajnë veshur. I tërë eventi do të realizohet nga personat kompetent të ski-qendrës, ski patrolla si dhe ekipi professional mjekësor.

Mavrovo Thrones 2022

 

RREGULLAT E GARËS ​

•    Çdo pjesëmarës duhet të jetë mbi 18vjeç​

•    Participimi për pjesëmarje 500 denarë​

•    Çdo pjesëmarës furnizohet me maicë me numër rendor për pjesëmarje;​

•    Çdo pjesëmarës obligohet të mbajë helmetë dhe pajisje për ski/snowboard;​

•    Ndalohet përdorimi i pajisjeve motorrike dhe mekanike (ski lift, teleferic, ratrak, ATV) gjatë garimit;​

•    Çdo pjesëmarës obligohet të paraqitet në çdo pike kontrolluese;​

•    Të rrespektohen rregullat e vëna;​

•    Nëse nuk respektohen rregullat, vijon diskualifikim;​

•    Çmime marrin 6 pjesëmarës edhe atë:​

     - Mbreti​

     - Mbretëresha​

     - Ndihmës i mbretit​

     - Ndihmëse e mbretëreshës​

     - Pjesëmarësi më cool​

     - Pajisja më jo-ordinere.​

•    Rrespektimi i rregullave të COVID19.​

Nëse finisheri i pare (Mbreti) është skijator, atëherë finisheri i parë me snowboard është ndihmësi i mbretit dhe e kundërta. Rregulla e njejtë vlen per gjininë femërore.  Më shumë informacione në events@resortmavrovo.com

s