Shërbim Rental & Service Shop

<

Shërbim Rental & Service Shop

Vendi i shërbimit, servisimit dhe rent të skijave në Resort Mavrovë operohet nga SKI AVANTURA, e cila ka pajisje të shumta të skijave dhe snowboard-eve, këpucëve dhe pajisje për siguri.

Mund ti gjeni nën pikën e shitjes së biletave. 

Lista e Çmimeve.

Kontakt info: +389 71 50 60 70 
Mail: skischool@resortmavrovo.com