Sllallomit Gjigant Humanitarë Amatoresk

<

SKIJO ME ZEMËR! SLLALLOMI HUMANITARË GJIGANT AMATORESK MAVROVË Edicioni i 20-të

20 vite me rradhë, kompanitë do të kenë mundësinë që përmes skijimit ta tregojnë edhe anën humanitarë të tyre.

Gara e sivjetme do të mbahet nga data 4 deri më 6 mars, ndërsa mjetet do të dhurohen për Federatën Kombëtare të Sportit dhe Rekreacionit për Personat me Aftësi të Kufizuara të Maqedonisë së Veriut – Komiteti Paralimpik i Maqedonisë së Veriut, organizatë sportive, vullnetare, sociale, humanitare, e themeluar në vitin 1965, qëllimi kryesor i së cilës është zhvillimi, krijimi, bashkimi dhe përfaqësimi i aktiviteteve sportive-rekreative të të gjithë personave me aftësi të kufizuara në territorin e Republikës së Maqedonisë së Veriut, pavarësisht nga lloji, shkalla dhe karakteri i aftësisë së kufizuar si dhe arsyet e shfaqjes së aftësisë së kufizuar. Fondet e mbledhura do të përdoren për të marrë pjesë në Garat Ndërkombëtare për Personat me Aftësi të Kufizuara dhe për të promovuar parimin "Asgjë për personat me aftësi të kufizuara, pa personat me aftësi të kufizuara".

FKSRPAKRMV punon për rehabilitimin masiv dhe sistematik psiko-fizik të personave me aftësi të kufizuara nëpërmjet sportit dhe rekreacionit sportiv me qëllim ruajtjen, forcimin dhe përmirësimin e shëndetit të aftësive motorike të mbetura të personave me aftësi të kufizuara, si dhe përfshirjen e tyre aktive dhe të barabartë në shoqërinë e Republikës. të Maqedonisë së Veriut.


AHVM2022

ÇFARË NEVOJITET PËR TË REGJISTRUAR EKIP GARIMI? Çdo ndërmarje do të ketë mundësi që të regjistrojë një ose më shumë ekipe, ku një ekip garimi duhet përbëre nga 3 pjesëmarës me vetëm skijatorë ose vetëm snowboardera. Çdo ndërmarje-pjesëmarëse në pjesën përfundimtare të shtegut të skijimit do të ketë mundësi që të pozicionojë baner reklamues, si dhe njëkohësisht inkurajohen që të vëndojnë edhe flamuj me logo. 


CILAT JANË HAPAT PËR T’U REGJISTRUAR? Dërgoni e-mail në events@resortmavrovo.com me titull: REGJISTRIM për SGJHA-në e 20-të. Në vazhdim do të pranoni e-mail me formën plotësuese për regjistrim. Forma plotësuese duhet mbushur me kujdes dhe e njejta të dërgohet në mailin e lartpërmendur.

Paguani tarifën e regjistrimit për çdo ekip të regjistruar 12.000 denarë te depozituesi i dhënë më poshtë dhe na dërgoni fletëpagesën e skanuar në events@resortmavrovo.com


Национална Федерација за спорт и рекреација на инвалиди на Северна Македонија – Параолимписки Комитет на Северна Македонија
Краток назив: НФСРИСМ-ПКСМ
300000003834058
Комерцијална Банка Скопје

 Për më shumë informacione dhe pyetje, na kontaktoni në events@resortmavrovo.comShifemi në Mavrovë! Mbetshi shëndosh e human gjithmonë.​

.​
.​

.​
Sllallomi Gjitant Humanitarë Amatoresk është mbajtur nga 7 deri 9 mars në vitin 2003. Gara është realizuar në ski-liftin “Galiçki” në disciplinat e sllallomit paralel dhe sllallomit gjigant.​ Numri i të gjitha ekipeve qe përbënin këtë garë ishtë 35 me më shume se 100 pjesëmarës.